Język w Austrii

Na terenie kraju mieszka zdecydowana większość rodowitych Austriaków, a wśród mniejszości narodowych wyróżnia się Słoweńców w Karyntii, wiedeńską mniejszość czeską i romską oraz pewną liczbę mieszkańców z byłej Jugosławii, polski i Turcji.

95 procent mieszkańców Austrii używa języka niemieckiego, chociaż w wielu regionach można mieć kłopoty ze zrozumieniem mieszkańców, bo używają oni miejscowych dialektów. Najczystszej niemczyzny używają głównie mieszkańcy dużych miast, zwłaszcza Wiednia.